Home / วารสารด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เข้าสู่เว็บไซต์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Social Jounal

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565
โทรสาร 0-7567-3553
เว็บไซต์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

facebook:วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments