Home / วารสารด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เข้าสู่เว็บไซต์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Social Jounal

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0-7567-3565, 0-7567-3566
โทรสาร 0-7567-3553
เว็บไซต์  http://sla.wu.ac.th/sla/site/ViewWorkings/74

facebook:วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments