Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 28 มีนาคม 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมสมาธิบำบัดแบบ SKT

28 มีนาคม 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมสมาธิบำบัดแบบ SKT

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …