Home / สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย มวล. / ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11”

About ird2016

Check Also

ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต : ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

ผู้ช่วยศาสตราจา …