Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีสมโภชพระแม่โพสพ

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีสมโภชพระแม่โพสพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานพิธีสมโภชพระแม่โพสพ และกิจกรรมต่อยอดโครงการศึกษาอัตลักษณ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง ABC ปี 2559 ณ วัดขนาบนาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทีมนักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและทีมงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมในพิธีดังกล่าว

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …