Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 จำนวน 74 คน ดังรายชื่อที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …