Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 31 มกราคม 2562 : สกว. พบปะนักวิจัยเพื่อแนะนำโครงการ MMS7

31 มกราคม 2562 : สกว. พบปะนักวิจัยเพื่อแนะนำโครงการ MMS7

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบนักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแนะนำภารกิจของ MMS7 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง Walailak Co-working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด โทร. 3555 e-mail: snuson@wu.ac.th ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562

กำหนดการ คลิก

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

27-28 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

Facebook Commen …