Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทย …