Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …