Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาส ที่ได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562” ระดับดี จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตไฮโดรเจนของ Cyanothece sp. ATCC 51142” (A Study of the Growth and Hydrogen Production of Cyanothece sp. ATCC 51142) 
สำเร็จการศึกษาจาก Imperial College London, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Professor Dr.Klaus Hellgardt 
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม)
http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=105

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …