Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนงบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาล …