Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ขยายเวลา เปิดรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 : (Deadline:09/02/2562)

ขยายเวลา เปิดรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 : (Deadline:09/02/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2562 จึงขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2562 ได้แก่
1) รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น
2) รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น
3) รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น
4) รางวัลผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุด
5) รางวัลบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสุด

แบบฟอร์มการขอรับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น กรุณาคลิก

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร 3567 e-mail: panipook2@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …