Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมงาน “วันดินโลก”

ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมงาน “วันดินโลก”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณขอบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ในการนี้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเปิดงาน ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานและเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในงานวันดินโลกด้วย

   

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาล …