Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) : (Deadline: 31/01/2562)

ทุนวิจัย : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) : (Deadline: 31/01/2562)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ภายใต้กำกับของรัฐ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนันสนุนจาก ศจย.

โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบการสมัครจากเว็บไซต์ https://www.trc.or.th/th/ทุนวิจัย/นโยบายสนับสนุนทุนวิจัย.html ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – 31 มกราคม พ.ศ.2562 และ ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook :https://www.facebook.com/TRCTobaccoControlResearch 

 

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …