Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ 8 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Nature Index Ranking 2018

ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ 8 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Nature Index Ranking 2018

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นนำระดับโลก Nature Index Ranking 2018 ให้อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นอันดับที่ 620 ของเอเชีย (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึงเดือนกรกฎาคม 2018) โดยการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการพิจารณาผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตีพิมพ์ใน 82 วารสารชั้นนำของโลก และเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา รวบรวมจากสถิติบทความทางวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ใน 4 กลุ่มวิจัย ได้แก่ Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences 

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์ Spin Crossover ในวารสาร Chemical Communication ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง เป็น Corresponding author และเกี่ยวกับ Nash theory of gravity ในวารสาร European Physical Journal C ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็น First author ทำให้ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยดังกล่าว ส่วนอันดับ 1 เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“การที่มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยติดอันดับที่ 8 ในครั้งนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีนโยบายก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบที่มีทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูง” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวในตอนท้าย 


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …