Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / วารสาร MTR ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสาร MTR ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบรรณาธิการวารสาร Maritime Technology and Research (MTR) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการวารสารและการดำเนินงานวารสาร Maritime Technology and Research (MTR) พร้อมกับเปิดตัวและประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งวารสาร MTR ได้จัดทำคุณภาพของวารสารเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

ประมวลภาพ

 

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …