Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน “Multi Mentoring System” สกว.

19 – 21 พฤศจิกายน 2561 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน “Multi Mentoring System” สกว.

ขอเชิญชวนผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจสมัครทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi mentoring System” ในที่ 19 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ปิดรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก

About ird2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโข …