Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย ม.วลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย ม.วลัยลักษณ์

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และหน่วยงานในกำกับด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาล …