Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ทุนวิจัย : ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศข้อหนดโครงการ (TOR)การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน 

นักวิจัยผู้สนใจให้จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มในลิ้งค์ http://goo.gl/qYXZm4 ผ่านสถาบันวิจัยของต้นสังกัดหรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่งไปยัง อีเมลล์ kruedee@gmail.com ภายในที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฤดี ไกรวงศ์ โทรศัพท์ 075673554 
Link ; https://goo.gl/qYXZm4


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://goo.gl/qYXZm4
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว …