Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 22 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ จากผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป

22 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ จากผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ จากผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 074446824 e-mail: psu-international@psu.ac.th

รายละเอียดกำหนดการ กรุณาคลิ๊ก

About ird2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโข …