Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวสุจินดา ย่องจีน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไท …