Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของสกว.” กลุ่ม MMS 8 – สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ประกอบด้วย

  1. ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม 
  2. ดร.บุญทวี เทียมวัน
  3. ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

ประกาศ คลิ๊ก

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …