Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 11-12 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

11-12 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ goo.gl/jsQRzP หรือ อีเมล์ : nrct.south@gmail.com

About ird2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโข …