Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเกียรติบัตรนักวิจัยใหม่ วช.

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเกียรติบัตรนักวิจัยใหม่ วช.

                      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวอรชุมา เมืองสอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนางสาววนัสนันท์ จุลหริก นักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเกียรติบัตรนักวิจัยใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …