Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน​ 2561  บุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า​ 50​ หน่วยงาน​

รายละเอียดข่าว

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …