Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2562

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดสัมมนาหน่วยงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และวางแผนเพื่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมประสานสุขวิลล่า อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพบรรยากาศ

 

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …