Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติแก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติแก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ กรณีศึกษา การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” โดยมี นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ นางสาวสุจินดา ย่องจีน และ นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ระบบการลงทะเบียนรับบทความออนไลน์ (EasyChair) ระบบการลงทะเบียนรับชำระเงินออนไลน์ (Jotform)

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …