Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม รับรางวัล 5ส ในระดับดีเยี่ยม

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม รับรางวัล 5ส ในระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับรางวัลการประเมิน 5ส “ระดับดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 5.0 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกิจกรรมรักวลัยลักษณ์…รักษ์สุขภาพ จัดโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะทำงาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …