Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 17 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมเปิดประสบการณ์เพื่อการเป็นนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคมอย่างมืออาชีพ

17 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมเปิดประสบการณ์เพื่อการเป็นนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคมอย่างมืออาชีพ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดประสบการณ์เพื่อการเป็นนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคมอย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบรรยาย เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ และการสร้างนักวิจัยสายรับใช้สังคม วิทยากร ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ คุณเบญมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ อดีตผู้ประสานงานอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (งาน Areabased) 

สามารถติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ อีเมล์ panipook2@gmail.com โทร 3567

 

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …