Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

          ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดให้นักวิจัยเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีหัวหน้าแผนงานได้เสนอชื่อแผนงานวิจัยมาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจึงขอประกาศเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมแผนงานวิจัย โดยท่านสามารถติดต่อหัวหน้าแผนงานวิจัยตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ เพื่อร่วมเสนอโครงการวิจัยภายในแผนงานวิจัยที่ท่านสนใจ และร่วมกันจัดทำ Concept paper แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

          สำหรับนักวิจัยที่ต้องการเสนอแผนงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถจัดทำเป็น Concept paper ตามแบบฟอร์ม ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://goo.gl/tLL3eq นำส่งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้เช่นกัน

รายชื่อแผนงานวิจัย คลิ๊กดูรายละเอียด

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว …