Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ณ ห้องประชุม 3601 อาคารรัฐสภา 3 กรุงเทพมหานคร

ข่าวโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …