Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงบประมาณโครงการท้าทายไทย ปี 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงบประมาณโครงการท้าทายไทย ปี 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการท้าทายไทย ปี 2562 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …