Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 และทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน

ทุนวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 และทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 และทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ 
-จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง หากจบปริญญาโทต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ISI 
-ได้เกียรตินิยมหรือเป็น 35% แรกของชั้น 
-มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี 
-สนใจทำงานวิจัยด้านโปรตีนและไขมันในอาหาร

สิทธิประโยชน์จากทุน 
-ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 1 หมื่น-1 หมื่นหนึ่งพันบาทเป็นเวลา 5 ปี สำหรับนักศึกษาจบปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับนักศึกษาจบปริญญาโท 
-ค่าเทอม 
-ได้ไปทำวิจัยต่างประเทศอย่างน้อย 6 เดือน 
-มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ

สนใจส่งประวัติส่วนตัวและผลการศึกษามาที่อีเมล์: pworawan@wu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ โทร 094-3473598

  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …