Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สวรส. เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส. เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม  อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัยและผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ คุณสุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร นักบริหารโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมกว่า 50 คน

เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจงทุน สวรส คลิ๊ก

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไท …