24-25 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา SDG

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561  ณ … โดยสาระและเนื้อหาในการสัมมนาทันต่อเหตุการณ์ อาทิประเด็น Localizing และมุมมองในอนาคตที่ดี / ข้อมูลดีๆ ของ ISCN2018 จาก Leading universities และที่สำคัญคือ สาระจากการไป Gothenburg academic visit ….บรรยากาศการทำงานของ 2 มหาวิทยาลัยที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านหน่วยงานกลางฯ  เพื่อการพัฒนาเมืองสู่ Sustainable city 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิสุทธินี แสงประดับ 
สถาบันคลังสมองของชาติ
The Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT)
Telephone : 02-126-7632-34 #115 
Mobile : +66 (0) 89-109-3508
Email: wisuttinee@gmail.com

About ird2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโข …