Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครศรีธรรมราช

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครศรีธรรมราช

    

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกิจกรรมโครงการ “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครศรีธรรมราข” ของอำเภอท่าศาลา ณ ห้องท่าหลา ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ร่วมกับคณาจารย์/นักวิจัย จากสำนักวิชาสารสนเทศ การจัดการ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

ข่าวโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไท …