Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ ผอ.สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับทีมงานฝ่ายวิจัยเชิงพื้นที่ นักวิจัยลุ่มน้ำปากพนัง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะพีค บูติค อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวดี วิทยพันธ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน

ข่าวโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …