Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / แบบสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” 2561

แบบสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” 2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” ระหว่างวันที่ 22-31  มีนาคม 2561

แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

แบบสำรวจความต้องการใช้รถรับ ส่ง

แบบประเมินการจัดงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *