Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / รางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจำนวน 8 ถ้วย เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติสูงสุดแก่ผู้เข้าประกวดสูตรอาหารนานาชาติที่ปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยในโครงการ “ข้าวก้าวใหม่… Rice Plus Award” ซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ซิลเลเบิล จำกัดได้รับมอบหมายจาก กรมการค้าต่างประเทศให้เป็นผู้ดำเนินการ โครงการฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในโครงการฯ อันจะเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย

ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.riceplusaward.com โทร 02 254 6898 ต่อ 56 และ 26

รายละเอียดโครงการ

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 สกว. รอบที่ 1

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปี 2561 รอบที่ 1” ซึ่งมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 314 โครงการ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผู้ได้รับทุนนี้ได้แก่ 258 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *