Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / วารสารวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Clarivate Analytics Editors Day 2018

วารสารวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Clarivate Analytics Editors Day 2018

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วารสารวิชาการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง  Clarivate Analytics Editors Day 2018 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับอาจารย์ บรรณาธิการ ผู้จัดการวารสารวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Chris BURGHARDT, Vice President for Content Management และ Mr.Diu Seng SEE, Solution Consultant, Clarivate Analytics การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวารสารในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ISI หรือการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับวารสารของไทยต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ บรรณาธิการ ผู้จัดการวารสารทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์และแนวทางแก้ไข รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพวารสารต่าง ๆ อีกด้วย

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *