Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 12-16 มีนาคม 2561 : อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

12-16 มีนาคม 2561 : อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

22-23 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *