Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 5-7 พฤศจิกายน 2561 : ประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

5-7 พฤศจิกายน 2561 : ประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กทม.

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldsafety2018.org

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

22-23 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *