Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจ ส่งบทความ 1001 เรื่องในปี 2017 ทำลายสถิติของ Walailak J Sci & Tech

นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจ ส่งบทความ 1001 เรื่องในปี 2017 ทำลายสถิติของ Walailak J Sci & Tech

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนต้นฉบับบทความที่ส่งมายังวารสาร Walailak Journal Science and Technology ได้เข้าสู่หลักพันต่อปีเป็นครั้งแรก ตัวเลข 1001 ในปี ค.ศ. 2017 ทำลายสถิติเดิมของปี 2016 ที่ 928 บทความ

วารสารขอขอบคุณ นักวิชาการทั่วโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ประเมินต้นฉบับ และ ที่ให้ความสนใจส่งต้นฉบับเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ทำให้วารสารเป็นกลไกหนึ่งที่ยืนยันการทำงานที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *