28-29 มกราคม 2561 : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ ASEAN Tourism Research Conference ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ ASEAN-Sustainable Conectivity, Boundless

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atrasecretariat.com/

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

22-23 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *