28-29 มกราคม 2561 : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ ASEAN Tourism Research Conference ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ ASEAN-Sustainable Conectivity, Boundless

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atrasecretariat.com/

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

23 พฤศจิกายน 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยสุโข …