28-29 มกราคม 2561 : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ ASEAN Tourism Research Conference ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ ASEAN-Sustainable Conectivity, Boundless

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atrasecretariat.com/

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

1-3 พฤษภาคม 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018) วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์-เอส-โฮเทล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *