Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline:31/12/2560)

ทุนวิจัย : คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline:31/12/2560)

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสมัครผ่านทางระบบสมัครทุนวิจัย คปก.ต่อยอด ออนไลน์ของ คปก ได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//rgj.trf.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *