Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 22 พฤศจิกายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม Scopus: The database for research and publication development

22 พฤศจิกายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม Scopus: The database for research and publication development

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเรื่อง #Scopus: The database for research and publication development โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับจำนวนจำกัด 40 ท่านแรกเท่านั้น!!
.
#มีเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
– แนะนำฐานข้อมูล Scopus ขอบเขตเนื้อหาและประโยชน์สำหรับนักวิจัย
– การสืบค้นหาบทความ peer-review และการประเมินคุณภาพบทความในฐานข้อมูล
– การประเมินผลงานวิจัยในระดับบุคคลและระดับสถาบัน
– การประเมินคุณภาพวารสารด้วยดัชนีชี้วัดจากฐานข้อมูล Scopus
.
#ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ 075 673565 อีเมล์ kosinsirirak@gmail.com
คุณกิตติพร ศรีเพ็ชร 075 673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

9-10 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: ห้วงเวลาแห่งงานเขียน

สำนักวิชาศิลปศา …