Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ประมวลภาพ

   

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *