Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการจัดสรรทุนให้กับนักวิจัยประเภทต่าง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *