Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้นำข้อมูลประกอบการขอทุนดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

เอกสารประชุม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณแก้วใจ สุขสอาด
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *