Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562

 

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  คุณนิตยา  พุทธโกษ ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรการชี้แจง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแนะนำแนวทางการของบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 90 คน

เอกสารประชุมการประชุม

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการจัดสรรทุนให้กับนักวิจัยประเภทต่าง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *