Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS”

ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS”

 
                       สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS” โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดตัวฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ถูกใช้ในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก (World University Rankings) เป็นฐานข้อมูลที่มีจำนวนบทความให้ค้นคว้ามากที่สุดกว่า 65 ล้านรายการ จำนวนสิทธิบัตรกว่า 24 ล้านรายการ จาก 105 ประเทศ เนื้อหาการอบรมครอบคลุมการแนะนำฐานข้อมูลวิจัยของ Elsevier, เทคนิคการสืบค้นหาข้อมูลและเนื้อหาการทำวิจัย และ​เทคนิคการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมได้ที่เว็บไซต์
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

นักวิจัยบัลแกเรีย เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech เป็นประเทศที่ 45

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *