Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

ม.วลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยได้นำผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าว หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโครงการความสามารถการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ด้วยเชื้อราไตรโคเดอมาร์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการช่องทางการกระจายสินค้าข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาเขียวจากต้นข้าวไข่มดริ้น หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

                 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์จากโครงการนวัตกรรมการจัดการนาข้าว หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการและร่วมเสวนาในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ในครั้งนี้ด้วย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ อาหาร

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ หมวก

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังกิน และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 13 …